Відправити заявку Дзвонити
Київ
ua
ru
ua
097 902-54-67
Головна
Інформація про компанію | Mega Credit

Інформація про компанію

На виконання вимог законодавства України , зокрема, Закону України "Про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг" та Ліцензійних умов провадження господарської діяльності з надання фінансових послуг (крім професійної діяльності на ринку цінних паперів), затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 7 грудня 2016 р. № 913, в порядку розкриття (розміщення) інформації на власному веб-сайті, наведена інформація для ознайомлення.
Повне найменування, ідентифікаційний код, місцезнаходження фін. установи
Товариство з обмеженою відповідальністю “ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ “МЕГА КРЕДИТ”, код ЄДРПОУ 41330922, місцезнаходження: Україна, 04128, місто Київ, вулиця Туполєва, будинок 1Б, офіс 24
Інформація про юридичних або фізичних осіб, які здійснюють контроль за юридичними особами - учасниками (засновниками, акціонерами)
Відомості відсутні
Відомості про ліцензії та дозволи, видані фінансовій установі
Свідоцтво про реєстрацію фінансової установи ФК №923 від 02.08.2017;
Розпорядження Нацкомфінпослуг від 15.08.2017 р. №3521 (про видачу ліцензії на провадження господарської діяльності з надання фінансових послуг (крім професійної діяльності на ринку цінних паперів), ліцензія чинна
Відомості про склад наглядової ради та виконавчого органу фінансової установи
Наглядова рада у Товаристві відсутня. Директор - Васильченко Світлана Григорівна
Відомості про порушення провадження у справі про банкрутство, застосування процедури санації фінансової установи
Відомості відсутні
Перелік фінансових послуг, що надаються фінансовою установою
Відомості про власників істотної участі (у тому числі осіб, які здійснюють контроль за фін. установою)

Голя Артем Валерійович, Країна громадянства: Україна, Місцезнаходження: Україна, 02094, місто Київ, вул.Краківська, будинок 27-А, квартира 174, Розмір внеску до статутного фонду (грн.): 4520000,00

Трушківський Ярослав Вікторович, Країна громадянства: Україна, Місцезнаходження: Україна, 04210, місто Київ, пр.Героїв Сталінграда, будинок 6Б, корпус 2, квартира 22, Розмір внеску до статутного фонду (грн.): 4520000,00

Рішення про ліквідацію фінансової установи
Відомості відсутні
Річна фінансова та консолідована фінансова звітність
Відомості про відокремлені підрозділи фінансової установи
Відокремлені підрозділи відсутні
Контактна інформація органу, який здійснює державне регулювання ринків фінансових послуг, а також реквізити органів з питань захисту прав споживачів
Національний банк України

Адреса: 01601, м. Київ, вул. Інститутська, 9
Сайт: bank.gov.ua
Телефон гарячої лінії: 0800505240
Режим роботи: пн-чт з 9:00 до 18:00, пт з 9:00 до 16:45
E-mail: nbu@bank.gov.ua

Договір про надання фінансової послуги

Інформація щодо договору про надання фінансової послуги

Механізми досудового вирішення спорів щодо надання фінансових послуг

Споживач фінансової послуги може звернутись до ТОВ «ФК «МЕГА КРЕДИТ» зі скаргою з метою досудового вирішення спорів щодо надання фінансових послуг. Скарга повинна бути направлена в письмовій формі на адресу компанії або електронну адресу, вказані у розділі сайту «Контакти». Скарга розглядається компанією відповідно чинного законодавства.

Скарга клієнта має містити: прізвище, ім’я та по батькові, місце проживання та засоби зв’язку, суть скарги. Скарга має бути підписана заявником (заявниками) із зазначенням дати підписання. Скарга розглядається у термін не більше 30 днів від дня її надходження до компанії. В окремих складних випадках строк розгляду може бути продовжено до 45 днів.

Можливість використання сторонами досудового врегулювання спорів сторонами є правом, а не обов'язком сторін, та не виключає можливість судового вирішення спорів.

Споживач фінансової послуги також може звернутись зі скаргою до державного органу, який здійснює регулювання ринків фінансових послуг та державного органу, який здійснює захист прав споживачів. Контакти для звернення вказані у розділі сайту «Юридична інформація про компанію». Детальну інформацію щодо захисту прав споживачів фінансових послуг можна знайти за адресою: https://bank.gov.ua/ua/consumer-protection.


Відомості про гарантійні фонди та компенсаційні схеми

Компанія на даний момент не має гарантійних фондів чи компенсаційних схем, що застосовуються відповідно до законодавства

Договір про надання фінансової послуги

Наявність у клієнта права на відмову від договору про надання фінансових послуг

Позичальник/споживач – фізична особа, що уклала з фінансовою установою кредитний договір/договір про споживчий кредит, на який поширюється дія Закону «Про споживче кредитування» має право протягом чотирнадцяти календарних днів з моменту укладення такого договору відмовитися від договору без пояснення причин, у тому числі в разі отримання ним грошових коштів, повідомивши про це фінансову установу письмово до спливу зазначеного 14-денного періоду. Протягом семи календарних днів з дати подання письмового повідомлення про відмову від договору про споживчий кредит споживач зобов'язаний повернути кредитодавцю грошові кошти, одержані згідно з цим договором, та сплатити проценти за період з дня одержання коштів до дня їх повернення за ставкою, встановленою договором про споживчий кредит. Позичальник не зобов‘язаний сплачувати будь-які інші платежі у зв'язку з відмовою від договору про споживчий кредит.

Строк, протягом якого клієнтом може бути використано право на відмову від договору, а також інші умови використання права на відмову від договору

Мінімальний строк дії договору

Мінімальний строк кредитування 61 день.

Наявність у клієнта права розірвати чи припинити договір, права дострокового виконання договору, а також наслідки таких дій

Позичальник має право в будь-який час повністю або частково достроково повернути споживчий кредит/сплатити заборгованість, у тому числі шляхом збільшення суми періодичних платежів, письмово повідомивши про це Кредитодавця не менш ніж за 1 робочий день до моменту здійснення платежу.
Позичальник у разі дострокового повернення споживчого кредиту сплачує Кредитодавцю проценти за користування кредитом та вартість усіх послуг, пов'язаних з обслуговуванням та погашенням кредиту (зокрема комісію за управління та обслуговування кредиту), за період фактичного користування кредитом. Внаслідок повного погашення заборгованості зобов’язання за кредитним договором припиняються. Внаслідок часткового погашення заборгованості грошові зобов’язання позичальника за кредитним договором зменшуються.
Дію договору може бути припинено тільки за взаємною згодою сторін, окрім випадків, визначених чинним законодавством та договором. Позичальник має право в односторонньому порядку розірвати чи іншим чином припинити кредитний договір за умови відсутності у Позичальника заборгованості перед Товариством на момент розірвання чи припинення договору. У випадку розірвання чи припинення договору, зобов’язання за ним припиняються.

Порядок внесення змін та доповнень до договору

Зміни до Договору можуть бути внесені за письмовою домовленістю сторін шляхом оформлення додаткової угоди до договору про надання фінансової послуги.

Неможливість збільшення фіксованої процентної ставки за договором без письмової згоди споживача фінансової послуги

Процентні ставки зазначені в договорі є фіксованими та не можуть бути збільшені без письмової (такої, що прирівнюється до письмової) згоди позичальника.

Контакти

м. Київ, вул. Туполєва, 1Б

ПН-ПТ: 10:00-19:00

СБ-НД: вихідний

Хочете ми пояснимо як проїхати?

Мова сайту